BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Rupintojėlis

2009-10-01 parašė laselisnieko

 

Dievuli mano, kas per šviesios naktys!
Ir kas plačių padangių per aukštumas!
O žvaigždės, žvaigždės! didelės ir mažos
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.

Išeisiu, sau tariau, ant lygaus kelio:
Ant lygaus kelio tai valia valužė,
Ant lygaus kelio šviesiąją naktužę
Tai tik jaunam plačias dūmas dūmoti.

Bet kam gi tu, budrus Dievuli mano,
Prie lygaus kelio rūpestėliu rymai?
Prie lygaus kelio, kur vargų vargeliai
Vieni per dienas dūsaudami vaikšto.

Dievuli mano, ar gi mūsų godos
Tave prie kelio iš dangaus atprašė,
Ar gal tos šviesios rudenio naktužės
Tave iš mūsų žemės išsapnavo?

Priimki gi mane, budrus Rūpintojėli,
Prie lygaus kelio šiąnakt padūmoti. -
O kad aukštam danguj tos šviesios žvaigždės
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.

 

Vincas Mykolaitis-Putinas

Rodyk draugams

[be pavadinimo]

2009-09-30 parašė laselisnieko

Kai miega žodžiai

Atmerktom akim                

Negirdi vėjo mirštanti širdis…

Kai srūva saulėn

Debesų takai

Ištirpsta lūpų šypsny

Beprasmiai pažadai…

Kai švilpia kulkos

Negyvom mintim

Užmiega saujoj

Dūžtanti viltis…

Ištirpsta tyliai

Užmiršti veidai,

Storai užkloja žemę

Gyvybės pelenai…

Rodyk draugams

Lyja

2009-09-30 parašė laselisnieko

Lyja…

Smulkūs vėjo lašeliai

Skaudžiai beldžias į tylą…

Lyja…

Prie vieškelio seno

Dangus žemėn byra…

Lyja…

Ant lapų gelsvų

Tyliai kapsi ramybė…

Lyja…

Seni medžiai linguoja

Raudą begalinę…

Lyja…

Visas pasaulis nutyla

Ir pakelia akis į dangų,

Į negęstančią tylą,

Į netikrą ramybę,

Į ištirpusią saulę,

Nes šiandien vėl lyja…

Rodyk draugams

Vakaras

2009-07-31 parašė laselisnieko

Vakaras. Nereikia nieko,
Tik sėdėti ir žiūrėt,
Kaip ta saulė mus palieka,                    
Ir lyg vakaras žėrėt.

Ir matyt, kaip upėj gluosnis
Atsispindi ir lanka,
Ir kaip žemę ima glostyt
Šilto vakaro ranka.

Ir girdėt ties galva skrendant
Nepažįstamus paukščius,
Ir matyt į naktį brendant
Kažką murmančius medžius.

Taip sėdėti ir žiūrėti
Be jokios, jokios minties
Ir jau nieko nenorėti,
Nieko, nieko, net mirties.

 

Henrikas Radauskas

Rodyk draugams

Lėtas šokis

2009-07-31 parašė laselisnieko
Ar kada nors stebėjote vaikus,
Skriejančius ratu?
Ar klausėtės, kaip lietus               
Tyška į žemę?
Ar kada nors grožėjotės drugelio šokiu?
Ar žiūrėjote į saulę, besislepiančią už horizonto?
Sustokite.
Nešokite taip greitai.
Laikas nelaukia.
Muzika negros be galo.
 
Ar kasdien lekiate visą savo dieną
Nesustodami?
Ar paklausiate: "Kaip gyveni?",
Ar girdite atsaką?
Kai prabėga diena,
Ar gulite lovoje,
Ir jūsų galvoje skrieja Dar kitas šimtas laukiančių darbų?
Sustokite.
Nešokite taip greitai.
Laikas nelaukia.
Muzika negros be galo.
 
Ar nesakydavote vaikui:
„Padarysime tai rytoj?"
Ir skubėdami nepastebėjote jo skausmo?
Ar nenutraukėte ryšių,
Leidote gražiai draugystei užgesti,
Nes niekada neturėjote laiko
Paskambinti ir pasakyti: "Sveikas!"
Sustokite.
Nešokite taip greitai.
Laikas nelaukia.
Muzika negros be galo.
 
Kai bėgate taip greitai,
Kad kažkur suspėtumėte,
Prarandate pusę to kelio džiaugsmo,
Kai pergyvenate ir skubate gyventi savo dieną,
Tai - kaip neišpakuota dovana...
Išmesta.
Gyvenimas - ne lenktynės.
Sustokite,
Išgirskite muziką,
Kol nesibaigė daina.

Rodyk draugams

Žmogaus teisės

2009-07-31 parašė laselisnieko

Visi turi teisę į skėtį,
Į savo širdies plakimą.
Visi turi teisę mylėti
Aistringai ir be praradimų                                 
Visi turi teisę į saulę,
Į debesis, miegą, vyną,
Į savo paties apgaulę,
Į savo paties neigimą,
Į pilną stiklinę pieno,
Į mažą kvailą šuniuką
(tačiau nesakyt “jis mano”
tik švelniai glostyt kailiuką).
Visi turi teisę žaisti
Ir jei patinka - švepluoti.
Visi turi teisę geisti
Ir apie tai negalvoti.
Visi turi teisę kartą
Išbėgt basi į lietų,
Per šaltį pamiršti paltą
Ir kojines sukeisti vietom.
Dar turi teisę sapnuoti,
Kad skrenda arba krinta.
Visi turi teisę bijoti,
Netgi kai tai nerimta.
Visi turi teisę į tėtį,
Mamą ir tikrą draugą.
Visi turi teisę liūdėti
Ir garsiai verkti kai skauda.
Save, pasaulį ir Dievą
Visi turi teisę kurti.
Laikyti per speigą žiemą
Rankoj vaiko rankutę.
Visi turi teisę į žodį,
Jausmą ir prisiminimą.
Visi turi teisę svajoti
Ir juoktis kada juokas ima
Ir teisę viską iškęsti
Dėl truputėlio teisybės.
Visi turi teisę tęsti
Šį sąrašą lig begalybės.

Rodyk draugams

Sninga…

2009-07-30 parašė laselisnieko

Sninga…

Mažos baltos plaštakės

Tyliai krinta

Ir tirpsta šiltam delne…

Sninga…

Šalti vyšnių žiedai

Supas vėjy

Ir švelniai užkloja takus…

Sninga…

Karšti ledo lašeliai

Žemėn leidžias

Užmigdydami pilkas medžių šakas…

Sninga…

Dangiško baltumo

Debesų ašaros

Byra ant miegančio

Gatvės grindinio

Ir saulę užmiršusios

Virsta šalto baltumo ledu…

Rodyk draugams

Ateina sapnai…

2009-07-30 parašė laselisnieko

Mažom basom kojelėm

Per apsniktus debesų kalnus,                             

Per tirštą tamsą,

Per pabalusią obels šaką…

Mažom basom kojelėm

Per lūžtantį ledą,

 Per šaltas gatves,

Per aštrias stiklo šukes…

Basom sušalusion kojytėm

Per karščiu alsuojančias žarijas,

Per dykumų smėlį,

Per liepsnojančią ugnį…

Per delne tirpstantį rūką,

Per viską užmiršusį miegą,

Per užmerktas akis

Mažom basom kojytėm

Ateina sapnai…

Rodyk draugams

Mano pasaulis

2009-07-30 parašė laselisnieko

Mano delnais bėga sniegas,

Lyja dienos mano širdin…

Mano sapnuos pasiklydo miegas,

Geltonas niekas tiki mano viltim…

Man ant skruostų sninga naktys,

Skuba lietūs mano mintim…

Mano saujoj supas valtys,

Klaidžioja pievos mana atmintim…

Mano ašaros verkia lietum,

Vandens stiklinėje dūžta laivai…

mano knygos kvepia medum,

Tylai dainuoja mano žaislai…

Mano pasaulis skęsta ryto tyloj,

Brenda per rūką mano beržai…

Mano muzika ištirpsta paukščio dainoj,

Debesų pataluos miega mano namai…

Mano gyvenimas miršta nematomas,

pats save liūdina neprirašytas popieriaus lapas…

Mano juokas pabunda vėl verkdamas,

Tyliai dūsauja samanotas senas miško takas…

Mano akyse tyli varvekliai,

Jūron laša beprasmių žodžių tyla…

Mano žemę raižo tarpekliai,

Saulę prausia būsimo ryto rasa…

Mano vienatvėje dūsauja pušys,

Užmigdo pavasaris mano sapnus…

Man išeinant tyliai užsiveria durys,

Saulei kylant krauju nusidažo dangus…

Mano žemę slepia jazminų žiedai,

Klaidžioja po pasaulį mano akla sąžinė…

Giliai po žeme užrakinti mano jausmai,

Migloj ištirpsta dangaus pažadai…

Rodyk draugams